Vieze kleren

Vieze kleren

Mogen kinderen vies worden? De ene zal dit eerder beëindigen dan de ander. Dit afremmen  is van invloed op de ontwikkeling van een kind.

Wanneer je activiteit met kinderen onderneemt gaat het niet of het aan onze volwassen normen voldoet of dat het mooi is maar om het leereffect.

Tijdens een activiteit is het belangrijk dat kinderen worden geïnspireerd, gefaciliteerd en gesteund. Wanneer je een kind ongedwongen begeleidt zal het meer originele en eigen beelden ontwikkelen. Leren is een proces, met plezier, onderzoeken en experimenteren. Je blokkeert dit proces wanneer ze iets moeten maken wat aan onze verwachting moet voldoen. Wanneer dit niet het verwachte resultaat oplevert zal dit niet positief werken voor het zelfvertrouwen van een kind. Voor de ontwikkeling is het goed dat een kind hierbij niet wordt gehinderd door rekening te moeten houden met vieze kleren.

Breidt je activiteit uit door kinderen daar zelf ook invulling aan te mogen geven. Je krijgt hierdoor een inspirerende activiteit. Vies worden en rommel hoort hier bij.

Aletta Kuiper
Gastouderbureau De 4 Blokken