Gastouderbureau de 4 blokken: Veiligheid en betrouwbaarheid

Training werken met baby’s Hoogezand Sappemeer

Verbeter je kwaliteiten in de babyopvang

Werken met baby’s; veel gastouders en pedagogisch medewerkers worden er dagelijks aan herinnerd: het is een vak apart. Hoe leuk en afwisselend het ook is om te doen, en hoe lang je het ook al doet, met baby’s werken brengt meestal veel vragen met zich mee. Want wat heeft een baby nodig om zich lekker te voelen en zich optimaal te ontwikkelen? Hoe speel je hier goed op in? Welke activiteiten kun je met baby’s doen om die ontwikkeling te bevorderen? De training ‘werken met baby’s’ van Gastouderbureau De 4 Blokken geeft je antwoord op deze en andere vragen. Door het volgen van deze training kun je de kwaliteit van de babyopvang verbeteren. De training ‘Werken met Baby’s’ vindt plaats in de omgeving Hoogezand.

Inhoud van de training ‘werken met baby’s’

Tijdens de training ‘werken met baby’s’ leer je beter omgaan met 6 interactievaardigheden die speciaal gericht zijn op baby’s. Daarnaast besteedt deze cursus aandacht aan het gebruik en de inzet van speelgoed, de ruimte waarin je met de baby bent en aan de samenwerking tussen jou en de ouders van de baby. Tijdens de bijeenkomsten besteden we ondere andere aandacht aan:

 • Visie op baby’s en babyopvang
 • Het bieden emotionele veiligheid
 • Respect voor de autonomie
 • Structuur en continuïteit
 • Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 • Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 • Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
 • Samenwerken met collega’s en ouders: uitwisselen en afstemmen

Voor wie is de training ‘werken met baby’s’?

Deze interactieve training ‘werken met baby’s’ van Gastouderbureau De 4 Blokken is bedoeld voor gastouders en pedagogisch medewerkers die werken met baby’s.

Wet innovatie kwaliteit Kinderopvang
De training ‘werken met baby’s’ voldoet aan de scholingseisen van de Wet IKK. In deze wet is besloten dat werkgevers moeten investeren in scholing die speciaal op baby’s is gericht. Vanaf 2023 is het voor pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen verplicht om over een diploma, certificaat of cijferlijst te beschikken waaruit blijkt dat er een speciale scholing is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Nadat je de training ‘werken met baby’s’ volledig hebt gevolgd, ontvang je hiervan een certificaat van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Alleen bij hoge uitzondering kun je een bijeenkomst missen. Dit mogen niet meer dan twee bijeenkomsten zijn om voor het certificaat in aanmerking te komen.

Datum van de training

De training vindt plaats op nog nader te bepalen data.

Aantal trainingsbijeenkomsten

Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten. De eerste en de laatste bijeenkomst duren 3 uur. De overige bijeenkomsten duren 2,5 uur. De groepsgrootte tijdens de training is minimaal 10 personen en maximaal 16 personen.

Studielast van de training ‘werken met baby’s’

Tussen de bijeenkomsten van deze training krijg je als deelnemer opdrachten die maximaal 3 uur van je tijd vragen. De opdrachten bestaan uit een:

 • Praktijkopdracht, waarbij je als cursist datgene wat in de bijeenkomst aan bod is geweest in je eigen werksituatie uitvoert.
 • Huiswerkopdracht, waarbij je als cursist een voorbereidende opdracht uitvoert die nodig is voor de volgende bijeenkomst.
 • Leesopdracht, waarbij je als cursist gevraagd wordt een tekst te lezen ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst.

Trainingslocatie Hoogezand Sappemeer

Omgeving Hoogezand.

Prijs van de training ‘werken met baby’s’

 • De prijs van de training ‘werken met baby’s’ bedraagt € 417,50, Dit is inclusief studiemateriaal.
 • Gastouders die een actief contract hebben met Gastouderbureau De 4 Blokken betalen € 210,-, inclusief studiemateriaal. Bij het niet behalen van een certificaat betaal je € 417,50.
 • Gastouders die alleen samenwerken met Gastouderbureau De 4 Blokken of een baby opvangen via Gastouderbureau De 4 Blokken betalen € 105,-, inclusief studiemateriaal. Bij het niet behalen van een certificaat betaal je € 417,50.

Meer informatie over de training ‘werken met baby’s’

Neem voor meer informatie over deze training contact op met:
Gastouderbureau De 4 Blokken, Aletta Kuiper
Telefoon: 06 33 16 61 68
E-mail: info@gastouderbureaude4blokken.nl