Gastouderbureau de 4 blokken: Veiligheid en betrouwbaarheid

Uurtarief gastouderopvang

Ik stel hoge eisen aan de gastouders en dit beloon ik met een goed uurtarief.
Dit betekent niet dat u als ouder(s) deze goede beloning moet betalen maar dat u erg weinig aan bemiddelingskosten betaalt, hierdoor komt u uit op een laag uurtarief.

Van het uurtarief krijgt u meestal een aanzienlijk deel terug aan kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst Toeslagen. Dit is afhankelijk van uw bruto gezamenlijk inkomen maar is meestal wel de moeite waard om het aan te vragen. Meer over kinderopvangtoeslag leest u hieronder. De totale kosten zijn afhankelijk van het contract dat u afsluit.

Een gastouder is bij mij zelfstandig. Dit betekent dat ze zelf haar eigen uurtarief bepaalt. Naast het uurtarief van de gastouder betaalt u € 0,95 per uur, per kind aan bureaukosten met een minimum van € 25 per maand en maximum van € 100 en voor twee of meer kinderen is dit € 125, per gezin, per gastouder.

Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is? 
U kunt telefonisch, telefoonnummer 06 33 166 168, of per email, info@gastouderbureaude4blokken.nl, contact met mij opnemen.

U ontvangt van de belastingdienst een toeslag voor de opvang van uw kind(eren), wanneer de bemiddeling  plaatsvindt via een gastouderbureau. Hierover meer onder het kopje “kinderopvangtoeslag”.

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen.

Voorbeeld:
Uw kind gaat vanaf 10 april 2024 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2024 kinderopvangtoeslag aanvragen.
Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:
– uw inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner
– uw situatie: u werkt of u volgt een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
– het aantal kinderen in de opvang
– het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Maximum uurtarief en het aantal uren
U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief van € 7,53. 

Uw inkomenbelastingdienst
Het hangt van uw (gezamenlijke) inkomen af hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. Hoe meer u verdient, hoe minder kinderopvangtoeslag u krijgt.

Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u met uw inkomen kunt krijgen? Maak dan een proefberekening

Meer kinderen naar de opvang
Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste uren aan opvang de laagste vergoeding. Dit kind wordt het 1e kind genoemd. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.

Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de laagste opvangkosten het 1e kind. 

Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepaalt de Belastingdienst wie zij als het 1e kind zien.

Betaling
De gastouder registreert de opvanguren van de kinderen via PortaBase. Dit is een digitaal systeem. De gastouder stuurt na de laatste opvangdag van de maand de uren door naar de ouder ter goedkeuring. De ouder krijgt 48 uur de tijd om de uren te controleren en indien nodig hierop te reageren. Als er een reactie is gegeven ontvangt de gastouder hierover automatisch bericht via Portabase. Wanneer de gastouder akkoord gaat met de reactie kan de gastouder de uren opnieuw insturen. Na 48 uur, zonder akkoord of reactie, worden de uren automatisch goedgekeurd en ontvangt de ouder een factuur die binnen 5 dagen betaald moet worden.

Debiteurenbeleid
Indien de ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, kan het gastouderbureau de gastoudervergoeding over de betreffende maand(en) niet uitbetalen aan de gastouder.
1. Versturen van de urenregistraties
2. Ouder(s) krijgen 48 uur de tijd om akkoord te geven => anders: automatisch akkoord.
3. Vanaf de factuurdatum krijgen ouder(s) 5 dagen de tijd om de factuur te betalen.
4. Wanneer de factuur niet op tijd betaald is dan wordt er na de 6e dag vanaf de factuurdatum een herinneringswhatsapp gestuurd. Dit is 3x per kalenderjaar. Na de 3e herinneringsapp wordt stap 4 en 5 overgeslagen en worden de volgende stappen met 4 dagen vervroegd.
5. Na 8 dagen nog niets te hebben ontvangen dan bel ik of ik spreek in op de voice mail. Wanneer dit niet lukt stuur ik een e-mail of Whatsapp.
6. Na 10 dagen wordt er een officiële herinnering gestuurd => Extra bureaukosten van € 12,50.
7. Na 12 dagen nog niets te hebben ontvangen. Dan bel ik of spreek ik in op de Voicemail.
8. Na 14 dagen nog niets te hebben ontvangen dan is het bij opvang die nog niet beëindigd is eerst einde opvang. De gastouder mag de 14 dagen daaropvolgend de gereserveerde uren in rekening brengen en mag een ander een kind aannemen.
9. Na 16 dagen nog niets te hebben ontvangen wordt er een aanmaning (wettelijke incassokosten brief) gestuurd. Extra bureaukosten over de herinnering zijn € 25. In totaal zijn de extra bureaukosten dan € 37,50.
10. Ik ben wettelijk verplicht om ouders nu nog 14 dagen de tijd te geven om de factuur te betalen voordat wordt overgedragen aan de deurwaarder. Na 31 dagen wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder. Bemiddeling door Gastouderbureau De 4 Blokken is niet meer mogelijk.