Gastouderbureau de 4 blokken: Veiligheid en betrouwbaarheid

Eisen

– De gastouder heeft een opleiding met een verzorgende achtergrond minimaal MBO 2 Zorg en Welzijn of een vergelijkbare opleiding.

Heb je geen zorggerelateerde opleiding maar wel al veel ervaring dan kun je een diplomaroute volgen via Rivor. Het diploma kan behaald worden op je eigen tempo. Het hele voortraject kun je bij jezelf thuis, achter de computer, afronden.Het afnemen van de taal- en rekentoets vindt plaats in Tiel. Het praktijkexamen kan bij je thuis of je stageplek plaatsvinden. 

– Geldig EHBO-certificaat volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Je ontvangt 10% korting wanneer je de EHBO via Livis haalt. Voor de herhaling krijg je € 5 korting.

– Om de veiligheid van uw kind te waarborgen moeten alle gezinsleden van de gastouders boven de 18 jaar en mensen die structureel aanwezig zijn bij de gastouder, ingeschreven staan in personenregisterkinderopvang. Om in dit register ingeschreven te worden is het noodzakelijk dat er een verklaring “Omtrent het Gedrag” (VOG) is afgegeven volgens de wet Justitiële gegevens. Het is mogelijk om hiervoor een link toe te sturen waardoor de VOG digitaal aangevraagd kan worden. Je krijgt dan een korting. Na afgifte en inschrijving in het personenregisterkinderopvang vindt de screening continue plaats.

– De gastouder moet bekend zijn met de meldcode met betrekking tot kindermishandeling. Wanneer er een vermoeden bestaat van mishandeling is de gastouder verplicht dit zo spoedig mogelijk bij het gastouderbureau te melden.

– Registratie van de risico-inventarisatie, ongevallen registratieformulier, indien van toepassing een actieplan en een veiligheidsverslag. Dit is in samenwerking met Gastouderbureau De 4 Blokken.

– Geldige legitimatie zoals een paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsdocument waarop een burgerservicenummer (BSN) staat vermeld.

– Je moet 21 jaar of ouder zijn om een kind op te vangen.