Gastouderbureau de 4 blokken: Veiligheid en betrouwbaarheid

Eisen

– De gastouder heeft een opleiding met een verzorgende achtergrond minimaal MBO 2 Zorg en Welzijn of een vergelijkbare opleiding.

Heb je geen zorggerelateerde opleiding dan kun je dit volgen bij opleidingsinstituut Frisselstein. Het diploma kan behaald worden op je eigen tempo. Het hele voortraject kunt je bij jezelf thuis, achter de computer, afronden.Het afnemen van het schriftelijk examen vindt op verschillende plaatsen in Nederland plaats. Het praktijkexamen kan bij je thuis of je stageplek plaatsvinden. De kosten van deze opleiding is maximaal € 595.

– Geldig EHBO-certificaat volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Je ontvangt 10% korting wanneer je de EHBO via Livis haalt. 

– Om de veiligheid van uw kind te waarborgen verwachten we van alle gezinsleden van de gastouders boven de 18 jaar een verklaring “Omtrent het Gedrag”. Een verklaring “Omtrent het Gedrag” wordt afgegeven volgens de wet Justitiële gegevens en is te verkrijgen via de gemeente. Na afgifte vindt de screening continue plaats.

– De gastouder moet bekend zijn met de meldcode met betrekking tot kindermishandeling. Wanneer er een vermoeden bestaat van mishandeling is de gastouder verplicht dit zo spoedig mogelijk bij het gastouderbureau te melden.

– Registratie van de risico-inventarisatie, ongevallen registratieformulier, indien van toepassing een actieplan en een veiligheidsverslag. Dit is in samenwerking met het gastouderbureau.

– Geldige legitimatie zoals een paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsdocument waarop een burger service nummer (BSN) staat vermeld.

– Je moet 21 jaar of ouder zijn om een kind op te vangen.