Gastouderbureau de 4 blokken: Veiligheid en betrouwbaarheid

Wettelijke verplichtingen

Om te werken als gastouder krijg je te maken met wettelijke verplichtingen. Dit zijn de volgende:
– De gastouder heeft een opleiding met een verzorgende achtergrond minimaal MBO 2 Zorg en Welzijn of een opleiding op het gebied van onderwijs of verpleging.
– Geldig EHBO-certificaat, speciaal voor gastouders, volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.
– Om de veiligheid van uw kind te waarborgen moeten alle gezinsleden van de gastouders boven de 18 jaar en mensen die structureel aanwezig zijn bij de gastouder, ingeschreven staan in personenregisterkinderopvang.
– De gastouder moet bekend zijn met de meldcode met betrekking tot kindermishandeling.
– Registratie van de risico-inventarisatie, ongevallen registratieformulier, indien van toepassing een actieplan en een veiligheidsverslag. Dit is in samenwerking met Gastouderbureau De 4 Blokken.
– Geldige legitimatie zoals een paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsdocument waarop een burgerservicenummer (BSN) staat vermeld.
– Je moet 21 jaar of ouder zijn om een kind op te vangen.

Diploma
Wil je weten of je met jouw diploma gastouder kan worden. Klik dan hier.

Heb je geen zorggerelateerde opleiding maar wel veel ervaring met het opvoeden en verzorgen van kinderen dan kun je een diplomaroute volgen via Rivor. Het diploma kun je op je eigen tempo behalen. Het hele voortraject kun je bij jezelf thuis, achter de computer, afronden.Het afnemen van de taal- en rekentoets vindt plaats in Tiel. Het praktijkexamen kan bij je thuis of je stageplek plaatsvinden. 

Je ontvangt korting wanneer je de EHBO via Livis haalt.
Bij EHBO vereniging Sappemeer is het heel praktijkgericht. 

Personenregister kinderopvang
Om in het personenregister kinderopvang ingeschreven te worden is het noodzakelijk dat er een “Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG) is afgegeven volgens de wet Justitiële gegevens. Het is mogelijk dat ik je hiervoor een link toestuur waardoor de VOG digitaal aangevraagd kan worden. Je krijgt dan een korting. Na afgifte en inschrijving in het personenregisterkinderopvang vindt de screening continue plaats.

Meldcode kindermishandeling
Wanneer er een vermoeden bestaat van mishandeling is de gastouder verplicht dit zo spoedig mogelijk bij het gastouderbureau te melden.