Risicovol spelen!

Wat verstaan wij risicovol spel 
Kinderen spelen op die manier waarbij er (kleine) verwondingen kunnen ontstaan. Ondanks dat willen we dat kinderen risicovol gaan spelen. Waarom dan? Door risicovol spel gaan kinderen spannende, avontuurlijke en uitdagende activiteiten ondernemen. Hierdoor gaan ze hun grenzen verleggen en leren ze angsten te overwinnen. Wanneer een activiteit goed gaat heeft een kind zichzelf overwonnen. Hoe trots kan een kind dan zijn. Dit is meer waard dan een verwonding.

Hoe zorgen we voor risicovol spel
We hoeven niet veel moeite te doen om kinderen risicovol te laten spelen, want dat doen kinderen al van nature. De natuur heeft de mens zo ontwikkeld dat je als mens leert van spelen. Dit neemt niet weg dat je kinderen beschermt tegen serieuze gevolgen. Door kinderen risico’s te laten nemen, leer je kinderen hoe ze veilig kunnen spelen. Je maakt ze in de toekomst veerkrachtiger en weerbaarder. De kans op ernstig letsel en ongeval neemt af.

Nut en noodzaak van risicovol spel
Het blijkt dat kinderen die niet blootgesteld worden aan (kleine) risico’s vaker onhandiger zijn. Ze kunnen zich daardoor ongemakkelijk voelen in hun lichaam. Hebben vaak een slechte balans en bouwen een angst op voor bewegen.

Bron: veiligheid.nl