Gastouderbureau de 4 blokken: Veiligheid en betrouwbaarheid

Agenda

Koffieavond 

Tijdens de koffieavond is het mogelijk dat gastouders dingen met elkaar bespreken waar ze in hun werk tegenaan lopen.

Voor wie: Gastouders met een actief contract
Datum: 13 juni 2019
Tijd: Van 19:00 tot ongeveer 21:30 uur
Waar: Peppeling 61, Hoogezand

Bewegingsspel

 

Voor wie: Gastouder met een actief contract
Datum: 16 oktober 2019
Tijd: Inloop om 19:15 uur. Start 19:30 uur.
Waar: Peppeling 61, Hoogezand

Gieneke Nuijten van het Zilveren Hart gaat deze avond begeleiden.

Waarom?
– Versterken van het lichaamsbewustzijn, het zelfbeeld en zelfvertrouwen.
– Stimuleren van het maken van speels en spontaan contact met de ander.
– Versterken van de psychomotorische ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe?
We doen de bewegingen alleen, in tweetallen of met een groepje.
We kruipen, sluipen, klauteren, klimmen en rollen, we maken bruggetjes en doen speelse duwspelletjes.
We bewegen voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts, langzaam, snel, hoog, laag, groot en klein. Dit alles om te ervaren wat je lichaam allemaal kan en de kracht die je hebt.
Maar ook om te ontdekken hoe je de ruimte om je heen kunt gebruiken
en hoe leuk het kan zijn samen met een ander beweegspelletjes te doen.

TINK-training

Voor wie: gastouders met een actief contract
Waar: Peppeling 61, Hoogezand
Kosten: € 0,00 (annuleringskosten € 25 bij afmelden na 30 juni 2019)

Ik heb veel plezier beleefd aan train-the-trainer opleiding van TINK. De verworven kennis wil ik graag met jullie delen.

Wat is TINK?
Letterlijk staat TINK voor taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang. Tijdens deze training krijg je concrete handvatten aangeboden om je taal- en interactievaardigheden te verbeteren. Hierdoor kom je tot een correct taalgebruik en een “rijk”  taalaanbod.

Waarom TINK?
Kinderen leren voornamelijk de taal door hun interacties met volwassenen. Daarnaast zijn warme en goede interacties met liefdevolle volwassenen van wezenlijk belang voor het welzijn van jonge kinderen. Taal is voor kinderen van groot belang. Kinderen die goed kunnen communiceren zijn op sociaal vlak sterker.  Daarnaast bevorderen interactievaardigheden de taalvaardigheid en de denkontwikkeling bij jonge kinderen. TINK helpt bij de stimulering van de taalontwikkeling bij jonge kinderen.

Wat houdt de training in?
De training  bestaat uit 7 onderdelen.  De onderdelen zijn:
– Sensitieve responsiviteit
– Respect voor de autonomie
– Structureren en grenzen stellen
– Praten en uitleggen
– Ontwikkelingsstimulering
– Begeleiden van interacties
– Interactief lezen

Wanneer  6 van de 8 bijeenkomsten onderdelen hebt gevolgd ontvang je een certificaat van Gastouderbureau De 4 Blokken en van TINK. Bij het missen van een bijeenkomst moet je een vervangende opdracht maken.

Vooraf aan de training vindt een intakegesprek plaats. Met de Kijkwijzer Interactie en Taal worden jouw aandachtspunten inzichtelijk gemaakt.  Bij het volgen van de training ben ik je aanspreekpunt bij het maken van de opdrachten.  Na de training bespreken we in een gastoudergesprek hoe je het geleerde toepast en om je te helpen bij de punten waar je nog tegenaan loopt. Het is ook mogelijk dat we hier nog een extra avond voor plannen.

Hulpmiddelen bij de training
Bij een videocoaching of observatie wordt met behulp van een kijkwijzer de aandacht gevestigd op de punten die voor een onderdeel belangrijk zijn. De tipkaarten geven je voorbeelden van hoe je kunt handelen in een bepaalde situatie. Wanneer je taalvaardigheid wat te wensen overlaat kunnen we dit verbeteren met behulp van het boek “praten met volle mond”. Ook kunnen we met behulp van het taaldossier je kennis van woorden, teksten en zinnen uitbreiden.

Resultaat
Aan het eind van de bijeenkomsten ben je instaat om kritisch naar jezelf te kijken en heb je handvatten om je interactievaardigheden bij te sturen.  Je bent je meer bewust van je eigen doen en laten en van je taalvaardigheid. Door dit inzicht kun je een goede bijdrage leveren aan de stimulering  van de communicatie van jonge kinderen. Je bent daarnaast in staat om kinderen een rijke woordenschat aan te bieden wat hun een sociale vaardigheden bevordert.

Om bij te houden welke activiteiten uitgevoerd zijn maak je een portfolio. Een gevuld portfolio is een voorwaarde om een certificaat te kunnen behalen.

Wat verwacht ik van jou
Ik verwacht van je dat je een actieve en positieve bijdrage levert tijdens de training. Dat je het geleerde toepast in je werkomgeving.

Traningsdagen:
– 7 september van 13:00 tot maximaal 16:15 uur
– 5 oktober van 13:00 tot maximaal 16:30
– 2 november van 13:00 tot maximaal 16:30
– 7 december van 13:00 tot maximaal 16:30
– 11 januari van 13:00 tot maximaal 16:30
– 8 februari van 13:00 tot maximaal 16:30
– 7 maart van 13:00 tot maximaal 16:30
– 4 april van 13:00 tot maximaal 16:30

Voor deze training moet er een minimale opgave zijn van 6 personen. De groep is niet groter dan 10 personen. Opgave kan tot 30 juni 2019. Wanneer je na 30 juni  afmeldt bedragen de annuleringskosten € 25. Door je aan te melden ga je akkoord met de voorwaarden.

Wil je meer informatie?
Neem dan contact met mij op.
Aletta Kuiper
Tel. 06 33166168 (bereikbaar tussen 8:30 tot 17:00 uur)
E-mail: info@gastouderbureaude4blokken.nl

Wat is er geweest

Sinterklaasfeest 2018