Gastouderbureau de 4 blokken: Veiligheid en betrouwbaarheid

Agenda

TINK-training

[

Wat is TINK?
Letterlijk staat TINK voor taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang. Tijdens deze training krijg je concrete handvatten aangeboden om je taal- en interactievaardigheden te verbeteren. Hierdoor kom je tot een correct taalgebruik en een “rijk”  taalaanbod.

Waarom TINK?
Kinderen leren voornamelijk de taal door hun interacties met volwassenen. Daarnaast zijn warme en goede interacties met liefdevolle volwassenen van wezenlijk belang voor het welzijn van jonge kinderen. Taal is voor kinderen van groot belang. Kinderen die goed kunnen communiceren zijn op sociaal vlak sterker.  Daarnaast bevorderen interactievaardigheden de taalvaardigheid en de denkontwikkeling bij jonge kinderen. TINK helpt bij de stimulering van de taalontwikkeling bij jonge kinderen.

Wat houdt de training in?
De training  bestaat uit 7 onderdelen.  De onderdelen zijn:
– Sensitieve responsiviteit
– Respect voor de autonomie
– Structureren en grenzen stellen
– Praten en uitleggen
– Ontwikkelingsstimulering
– Begeleiden van interacties
– Interactief lezen

Wat is er geweest

Ervaren hoe een autist iets ervaart!

Sinterklaasfeest 2019

Sherborne bewegingsspel
16 oktober 2019

Koffieavond
13 juni 2019

Sinterklaasfeest 2018