Gastouderbureau de 4 blokken: Veiligheid en betrouwbaarheid

Wat betaalt u voor opvang bij u thuis

Wat betaalt u aan de gastouder bij u thuis?                                
Voor een gastouder bij u thuis betaalt u niet per kind maar meestal per uur. De richtprijs hiervoor is € 11 per uur (minimum loon plus vakantiegeld) hierover heen betaalt u € 0,95 per kind per uur aan bemiddelingskosten. .

De minimale bemiddelingskosten per gezin, per kalendermaand, zijn € 25 en de maximale bemiddelingskosten per gezin zijn € 100

Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is?
Wanneer u wilt weten wat uw eigen bijdrage is dan informeer ik u hier graag over. U kunt telefonisch, telefoonnummer 06 33 166 168, of per email, info@gastouderbureaude4blokken.nl contact met mij opnemen.

Meer over kinderopvangtoeslag leest u hieronder

Wat mag u van de gastouder verwachten?
–       De 1e prioriteit ligt bij het kind of de kinderen.
–       Het doen van kleine klusjes in huis, zoals:

  • Een wasje draaien en ophangen
  • Een boodschapje doen
  • Het eten opzetten
  • Het huis opruimen voordat de ouders thuis komen

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag voor 2017 moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen.
Voorbeeld:
Uw kind gaat vanaf 10 april 2014 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2014 kinderopvangtoeslag aanvragen.

Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:
– uw inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner
– uw situatie: u werkt of u volgt een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
– het aantal kinderen in de opvang
– het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Maximum uurtarief en het aantal uren
U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Uw inkomen
Het hangt van uw (gezamenlijke) inkomen af hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. Hoe meer u verdient, hoe minder kinderopvangtoeslag u krijgt.
Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u met uw inkomen kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.

Meer kinderen naar de opvang
Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste uren opvang de laagste vergoeding. Dit kind wordt het 1e kind genoemd. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.
Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de laagste opvangkosten het 1e kind. 
Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepaalt de Belastingdienst wie zij als het 1e kind zien.

Betaling
De urenregistratie wordt voor de 25e van de maand door de gastouder ingevuld en ondertekend, u als ouders dient deze urenstaat voor goedkeuring te ondertekenen. De gastouder kan dit formulier inscannen (leesbare foto maken) en naar het gastouderbureau sturen. Het email adres info@gastouderbureaude4blokken.nl. De betaling en de urenstaat dient voor de 1e van de volgende maand bij mij binnen te zijn. Waarna ik de gastouder kan betalen. Bij twee maanden achterstand ben ik genoodzaakt de kinderopvang te beëindigen.

Debiteurenbeleid
Indien de ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, kan het gastouderbureau de gastoudervergoeding over de betreffende maand(en) niet uitbetalen aan de gastouder. Na 2 maanden achterstand zal de opvang tijdelijk stopgezet worden en worden de vaste dagen/uren wel geschreven. Wanneer de ouder het (de) achterstallige bedrag(en) heeft betaalt kan het gastouderbureau pas weer overgaan tot uitbetalen van vergoeding aan de gastouder en zal de opvang weer starten.

Wanneer het bedrag niet op de 1e van de volgende maand waarop gebruik is gemaakt van kinderopvang, is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van het gastouderbureau ontvangt u een e-mail om hierop te attenderen. Is het bedrag niet voor de 5e van de volgende maand, waarop gebruikt is gemaakt van kinderopvang, binnen is ontvangt u een officiële herinnering per e-mail. Hier worden extra € 5 voor in rekening gebracht. Hiervan ontvangt de gastouder € 2 en het gastouderbureau € 3 voor misgelopen inkomsten en extra administratie. U ontvangt maximaal 3 keer per kalenderjaar een e-mail om u erop te attenderen dat het bedrag nog niet binnen is. Vanaf de 4e keer ontvangt u meteen een officiële herinnering met extra kosten.