Gastouderbureau de 4 blokken: Veiligheid en betrouwbaarheid

Wat betaalt u voor opvang bij u thuis

Wat betaalt u aan de gastouder bij u thuis?                                
Voor een gastouder bij u thuis betaalt u niet per kind maar meestal per uur. De richtprijs hiervoor is € 12,50 per uur (minimum loon plus vakantiegeld) hierover heen betaalt u € 0,95 per kind per uur aan bemiddelingskosten. .

De minimale bemiddelingskosten per gezin, per kalendermaand, zijn € 25 en de maximale bemiddelingskosten per gezin zijn € 100

Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is?
Wanneer u wilt weten wat uw eigen bijdrage is dan informeer ik u hier graag over. U kunt telefonisch, telefoonnummer 06 33 166 168, of per email, info@gastouderbureaude4blokken.nl contact met mij opnemen.

Meer over kinderopvangtoeslag leest u hieronder

Wat mag u van de gastouder verwachten?
–       De 1e prioriteit ligt bij het kind of de kinderen.
–       Het doen van kleine klusjes in huis, zoals:

  • Een wasje draaien en ophangen
  • Een boodschapje doen
  • Het eten opzetten
  • Het huis opruimen voordat de ouders thuis komen

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen.
Voorbeeld:
Uw kind gaat vanaf 10 april 2014 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2014 kinderopvangtoeslag aanvragen.

Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:
– uw inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner
– uw situatie: u werkt of u volgt een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
– het aantal kinderen in de opvang
– het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Maximum uurtarief en het aantal uren
U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Uw inkomen
Het hangt van uw (gezamenlijke) inkomen af hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. Hoe meer u verdient, hoe minder kinderopvangtoeslag u krijgt.
Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u met uw inkomen kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.

Meer kinderen naar de opvang
Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste uren opvang de laagste vergoeding. Dit kind wordt het 1e kind genoemd. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.
Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de laagste opvangkosten het 1e kind. 
Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepaalt de Belastingdienst wie zij als het 1e kind zien.

Betaling
De gastouder registreert de opvanguren van de kinderen via PortaBase. De gastouder stuurt na de laatste opvangdag van de maand de uren door naar de ouder ter goedkeuring. De ouder krijgt 2 dagen de tijd om de uren te controleren en indien nodig hierop te reageren. Als er een reactie wordt gegeven ontvangt de gastouder hierover automatisch bericht via Portabase. Wanneer de gastouder akkoord gaat met de reactie kan de gastouder de uren opnieuw insturen. Na 2 dagen, zonder akkoord of reactie, worden de uren automatisch goedgekeurd en ontvangt de ouder een factuur die binnen 5 dagen betaald moet worden.

Debiteurenbeleid
Indien de ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, kan het gastouderbureau de gastoudervergoeding over de betreffende maand(en) niet uitbetalen aan de gastouder.
1. Versturen van de urenregistraties
2. Ouder(s) krijgen 48 uur de tijd om akkoord te geven => anders: automatisch akkoord.
3. Vanaf de factuurdatum krijgen ouder(s) 5 dagen de tijd om de factuur te betalen.
4. Wanneer de factuur niet op tijd betaald is dan wordt er na de 6e dag vanaf de factuurdatum een herinneringswhatsapp gestuurd. Dit is 3x per kalenderjaar. Na de 3e herinneringsapp wordt stap 4 en 5 overgeslagen en worden de volgende stappen met 4 dagen vervroegd.
5. Na 8 dagen nog niets te hebben ontvangen dan bel ik of ik spreek in op de voice mail. Wanneer dit niet lukt stuur ik een e-mail of Whatsapp.
6. Na 10 dagen wordt er een officiële herinnering gestuurd => Extra administratiekosten € 12,50.
7. Na 12 dagen nog niets te hebben ontvangen. Dan bel ik of spreek ik in op de Voicemail.
8. Na 14 dagen nog niets te hebben ontvangen dan is het bij opvang die nog niet beëindigd is eerst einde opvang. De gastouder mag de 14 dagen daaropvolgend de gereserveerde uren in rekening brengen en mag een ander een kind aannemen.
9. Na 16 dagen nog niets te hebben ontvangen wordt er een aanmaning (wettelijke incassokosten brief) gestuurd. Extra administratiekosten over de herinnering zijn € 25. In totaal zijn de extra kosten dan € 37,50.
10. Ik ben wettelijk verplicht om ouders nu nog 14 dagen de tijd te geven om de factuur te betalen voordat wordt overgedragen aan de deurwaarder. Na 31 dagen wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder. Bemiddeling door Gastouderbureau De 4 Blokken is niet meer mogelijk.