Tag Archives: 4

26 april 2014 is Gastouderbureau De 4 Blokken aanwezig op de Oranjemarkt te Sappemeer.


Kamervragen over “inenten op de kinderopvang”

Er is geen juridische basis voor een algehele weigering om niet ingeënte kinderen toe te laten tot kinderopvangvoorzieningen. De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voorziet hier niet in en bovendien zou een algehele weigering indirect onderscheid op grond van godsdienst dan wel levensovertuiging met zich mee kunnen brengen. Het is aan het College voor de rechten van de mens en/of de rechter om te

Ga verder


Daling gebruik kinderopvangtoeslag zet door

In 2013 is het gebruik van kinderopvangtoeslag met 18% gedaald. Het aantal kinderen op de opvang waarvoor toeslag wordt aangevraagd, is met tien procent gedaald en het aantal uren dat een kind opvang heeft met acht procent. De daling is het grootst bij ouders met een hoger inkomen. Ouders met een inkomen boven 118.189 euro ontvingen in 2013 geen toeslag meer voor hun eerste

Ga verder