Gastouderbureau de 4 blokken: Veiligheid en betrouwbaarheid

Oudercommissie Gastouderbureau De 4 Blokken

Wat is een oudercommissie?
Een oudercommissie bestaat uit ouders van de kinderen die opgevangen worden. Zij behartigen de belangen van de ouders.

Wat zijn hun taken?
De oudercommissie heeft als belangrijkste taak om mij als houder van Gastouderbureau De 4 Blokken te adviseren. Dit kan zowel gevraagd als ongevraagd. Het gastouderbureau is verplicht om een oudercommissie samen te stellen. Dit geldt niet voor de gastouders. Het adviesrecht zal zich daardoor beperken tot de activiteiten en het beleid. De gebieden waarover ze informeren zijn:
– Het bieden van verantwoorde opvang;
– Klachten en klachtenregeling;
– De prijs per uur bepaalt de gastouder zelf maar ze kunnen wel advies geven over de bemiddelingskosten;

Vacature
Voor minimaal 2 leden.