Gastouderbureau de 4 blokken: Veiligheid en betrouwbaarheid

Tarief, opvang bij de gastouder

Ik stel hoge eisen aan de gastouders en dit beloon ik met een goed uur tarief.
Dit betekent niet dat u als ouder(s) deze goede beloning moet betalen maar dat u erg weinig aan bemiddelingskosten betaalt, hierdoor komt u uit op een laag tarief per uur.

U betaalt een tarief per uur. Hierover kunt u een aanzienlijk deel terugontvangen van kinderopvangtoeslag ontvangen van de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van uw bruto gezamenlijk inkomen maar is meestal wel de moeite waard om het aan te vragen. Meer over kinderopvangtoeslag leest u hieronder. De totale kosten zijn afhankelijk van het contract dat u met mij afsluit.

Een gastouder is bij mij zelfstandig. Dit betekent dat ze zelf haar eigen tarief bepaalt. Naast het uurtarief van de gastouder betaalt u € 0,95 per uur per kind aan bemiddelingskosten met een minimum van € 25 per maand, per gezin.

Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is? 
U kunt telefonisch, telefoonnummer 06 33 166 168, of per email, info@gastouderbureaude4blokken.nl, contact met mij opnemen.

U ontvangt van de belastingdienst een toeslag voor de opvang van uw kind(eren), wanneer de bemiddeling  plaatsvindt via een gastouderbureau. Hierover meer onder het kopje “kinderopvangtoeslag”.

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag voor 2016 moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen.

Voorbeeld:
Uw kind gaat vanaf 10 april 2014 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2014 kinderopvangtoeslag aanvragen.
Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:
– uw inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner
– uw situatie: u werkt of u volgt een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
– het aantal kinderen in de opvang
– het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Maximum uurtarief en het aantal uren
U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Uw inkomenbelastingdienst
Het hangt van uw (gezamenlijke) inkomen af hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. Hoe meer u verdient, hoe minder kinderopvangtoeslag u krijgt.

Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u met uw inkomen kunt krijgen? Maak dan een proefberekening

Meer kinderen naar de opvang
Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste uren opvang de laagste vergoeding. Dit kind wordt het 1e kind genoemd. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.

Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de laagste opvangkosten het 1e kind. 

Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepaalt de Belastingdienst wie zij als het 1e kind zien.

Betaling
De gastouder registreert de opvanguren van de kinderen via PortaBase. De gastouder stuurt na de laatste opvangdag van de maand de uren door naar de ouder ter goedkeuring. De ouder krijgt 2 dagen de tijd om de uren te controleren en indien nodig hierop te reageren. Als er een reactie wordt gegeven ontvangt de gastouder hierover automatisch bericht via Portabase. Wanneer de gastouder akkoord gaat met de reactie kan de gastouder de uren opnieuw insturen. Na 2 dagen, zonder akkoord of reactie, worden de uren automatisch goedgekeurd en ontvangt de ouder een factuur die binnen 5 dagen betaald moet worden.

Debiteurenbeleid
Indien de ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, kan het gastouderbureau de gastoudervergoeding over de betreffende maand(en) niet uitbetalen aan de gastouder.

Wanneer het bedrag niet binnen 5 dagen na de verzenddatum van de factuur is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van het gastouderbureau ontvangt de ouder een berichtje/telefoontje om de ouder hierop te attenderen. Is het bedrag niet binnen 8 dagen, na de verzending van de factuur, binnen, dan ontvangt de ouder een officiële herinnering per e-mail. Hier wordt € 5 extra voor in rekening gebracht. De ouder ontvangt maximaal 3 keer per kalenderjaar een berichtje/telefoontje om de ouder erop te attenderen dat het bedrag nog niet binnen is. Vanaf de 4e keer ontvangt de ouder meteen een officiële herinnering met extra kosten.

Indien de ouder zijn betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, kan het gastouderbureau de gastoudervergoeding over de betreffende maand niet uitbetalen aan de gastouder. Wanneer de ouder binnen 2 dagen na het versturen van de herinnering nog niet heeft betaald, zal de opvang tijdelijk stopgezet worden en wordt het gemiddelde aantal uren van de laatste 3 maanden in rekening gebracht. Wanneer de ouder het achterstallige bedrag heeft betaald kan het gastouderbureau overgaan tot uitbetalen van vergoeding aan de gastouder en zal de opvang weer starten.