Gastouderbureau de 4 blokken: Veiligheid en betrouwbaarheid

Kinderopvangtoeslag 2022

Kinderopvangtoeslag 2022
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van gastouderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je (jullie) inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Tarief
De kinderopvangtoeslag is een percentage van het een maximaal tarief. Dit is € 6,52 per kind.

Wat moet je nu zelf betalen?
Wil je graag weten wat je zelf moet betalen? Klik hier voor de proefberekening.

Kinderopvangtoeslag
De regering wil graag dan jongere mensen aan het werk gaan of blijven. Ze komen hierdoor ouders tegemoet in de vorm van kinderopvangtoeslag. Het is de moeite waard om hier gebruik van te maken omdat dit aanzienlijk kan schelen in de opvangkosten. Een voorwaarde is wel dat een gastouder aangesloten moet zijn bij een gastouderbureau.

U heeft  recht op de kinderopvangtoeslag, wanneer u de opvang regelt via mijn gastouderbureau. Mijn gastouderbureau staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 

Wie krijgt er kinderopvangtoeslag?
Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als:

  • U werkt, een opleiding volgt of een traject volgt om de kans op werk te vergroten, bijvoorbeeld een re-integratietraject of een verplichte inburgeringscursus
    Dit geldt ook voor uw partner.
  • Uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat

Meer weten?
Aletta Kuiper
Gastouderbureau De 4 Blokken
Tel. 06 33166168
E-mail: info@gastouderbureaude4blokken.nl

U moet de toeslag binnen 3 maanden naar de aanvang aanvragen bij de Belastingdienst. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig.

Aletta Kuiper